demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Сьогодні в жіночий естафеті на чемпіонаті світу з біатлону наша дівчатка зайняли друге місце!!
Склад нашої збірної

1 етап - Ірина Варвицнець
2 етап - Юлія Джима
3 етап- Анастасія Меркушина
4 етап - Олена Підгрушна

Починала як завжли Іра, в цьому сезоні вона бігає повільно,але стріляє точно, правда на стрільбу стоячі вона витратила забагато, але то такое. Іра передає Джимі естафету на сьомуму місці. Юля стріляє добре, використовує лише два додаткових патрони і  кінець другого етапу ми зустрічаємо вже третіми! Далі черга самої молодої і не дуже досвідченої Насті, яка дуже гарного себе показала на чемпіонаті світу. Відмінна і дуже швидка стрільба з непоганою швидкістю і ми вже на другому місці.Четвертий етап самий складний і тут змагаються найсильніші. Підгрушній в суперниці дістаються Вірер, Дорен Абер І Коукалава. З останнньої стрільби вони майже разом виходять на трасу. Враховуючи швидкість спортсменів під часу сезону, всі вони мають перегнати нашу Олену. Але Олена думала інакше)) Друге місце. Це якась фантастика!Остання стрільба гонка після неї тут з 6.22 хвилини:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios