demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Микулинці дуже цікаве смт в Теребовлянському районі Тернопільської області. Перше місце куди слід поїхати в цьому містечку це обласна фізіотерапевтична лікарня.  Лікарня це колишній палац, який був збудований в другій половині XVIII століття на кошти сім’ї Потоцьких:
palats_pototskykh_mykulyntsi

Палац не дуже придатний до фотографування :) Навколо багато старих дерев і машин відвідувачів :) В 1815 році маєток викуповує австрійський барон Петр Конопка, який захотів тут влаштувати лікувальнийй заклад з місцевими сірчаними джерелами. Палац був перебудований, але сам проект зазнав краху, оскільки лікарня не користувалась попитом. Сім"я Конопки володіла палацом аж до початку Першої світової війни:
palats_pototskykh_mykulyntsi-1

З обох боків палацу знаходяться флігелі до яких з основої будівлі ведуть галереї. Галереї виглядають пристойно:
palats_pototskykh_mykulyntsi-1115

А з тильної сторони просто жах:
palats_pototskykh_mykulyntsi-1129

Другою туристичною принадою Микулинців є замок. В середину замку зайти не можна, бо там живуть люди і тримають злих псів). Тому все що залишається це обійти його по периметру. Будівництво замку почалось в 1550 році на місці старих дерев’яних укріплень. Звичайно ж новий Замок не раз потерпав від усіляких навал в ті буремні часи, особливо йому дісталось під час Визвольної війни яку організував Хмельницький. В 1674 татари оточили замок і 15 діб тримали його в облозі. Потім місцеві вирішили здатись, оскільки непрохані гості обіцяли залишити всіх живих, але слова не дотримали - воїнів знищили, а  жителів забрали собою в степи.
zamok_mykulyntsi-1
У першій половині XVIII століття нові власники замку, Потоцькі, почали використовувати замок в житлових цілях, тому його оборонне значення поступово зменшується. А  вже в 1815 році Ян Конопка влаштовує тут ткацьку фабрику. Мабуть бізнес-навичок в сім"ї Конопок було обмаль, оскільки ткацька фабрика як і лікарня збанкрутіла. З середини XIX століття замок починає занепадати і його потроху розтягують на будівельні матеріали:
zamok_mykulyntsi-1-2
Краєвиди з замкового пагорбу:
zamok_mykulyntsi-1145

Троїцький костел почали будувати в 1761 році за кошти Людовіки Потоцької. Здавалось би що за кошти Потоцьких його мало швидко закінчити, але нічого подібного, будували його аж 38 років. Після 1945 років в костелі хранили зерно і сіль. В 1989 році костел був реставрований.
troitskyi_kostel_mykulyntsi-1149

В 1780 році  тут був ствоерний монастир, але вже через п"ять років Австрійська влада його закрила. Приміщення колишнього монастиря:
mykulyntsi-1152
Ну і +1500 в карму Микулинцям за інформаційні стенди біля замку і костелу. Так би всім робити:
kostel_mykulyntsi-1151
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:25 am
Powered by Dreamwidth Studios