demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
В Україні заради пару гарних старих будиночків я був готовий проїхати не одну сотню кілометрів. У Вісбадені таких будинків дуууже багато, є навіть цілі квартали з ними. Сьогодні мова піде про район міста Bierstadt.

Головна вулиця району так і називається - Бірштадська (Bierstadtstrasse). Тут багато чого красивого:
wiesbaden_alwinenstrasse_2

Бірштадт до 1928 року взагалі був окремим місто, потім його приєднали до Вісбадену:
wiesbaden_bierstadter

Далі повертаю на Alwinenstraße ( Альвsненштрассе). Тут багато чого цікавого. Будинок збудований в 1860 році:
wiesbaden_alwinenstrasse_3

Будиночок 1891 року:
alwinenstrasse_5_wiesbaden

Красунчик 1904 року народження:


Під часу Другої світової Бірштадт постраждав від бомбардування, але судячи з кількості старих  будинків, масштаби руйнувань були не такі вже й значні. В цей район навіть америкосів заселили, оскільки у Вісбадені знаходилась їх військова адміністрація, яка керувала частиною Німеччині, що була під їх контролем:


1890 рік:
wiesbaden_alwinenstrasse_18

Зайшов одною ногою на Sophienstraße. Тут стоїть таке з 1891 року:Місцева жіночка спочатку задивилась на мене, а потім на будинок що я фотографую) Посміхнулась і пішла далі. Німці вони такі..багато посміхаються :)Gustav-Freytag-Strasse 33 (1902):


Казковий палацик 1890 року. Збудований він для принца Albrecht Friedrich Ernst Bernhard Wilhelm Prinz zu Solms-Braunfels :). Принц займався кінологією і навіть очолював Мисливський клуб Німеччини:
Solmsstraße_1_wiesbaden

1891 рік:


Якесь не звичне 1901 року:
Humboldtstraße_29_wiesbaden

На вулиці німецького письменника Густава Фрейтага є такий будиночок 1897 року народження:
wiesbaden_Gustav_Freytag_Straße_27


По сусідству на пять років молодший (1902):
wiesbaden_Gustav_Freytag_Straße_33

Вілла Юстиція збудована в 1903 році:
wiesbaden_Uhlandstraße_4

Всьо...для цього поста фотографії збирав аж двадцять хвилин і пройшов один кілометр)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:23 am
Powered by Dreamwidth Studios