demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Австрійський Хальштат це казка, але про нього наступний раз.  Дорога до Хальштату теж казка, тому про неї окремо треба розповісти.

До Хальштату ми їхали з Лінцу, дорога займає дві години і двадцять хвилин. Австрією в усій красі можна насолодитись після міста Gmunden:
austria_traunsee_altmunster

В той зимовий день було дуже тепло - 10 градусів тепла і я фотографував з відчиненого вікна поїзда:
austria_traunsee_altmunster

Починаються Альпи :
austria_traunsee_altmunster

Traunsee(озеро Траун) є найглибокішим озером Австрії. Максимальна глибина озера - 191 метра:
austria_traunsee_altmunster

Хотів би я жити в цих хатинках:
austria_traunkirchen

Далі пішли "звичайні Альпи", температура почала падати і в горах на вершинах з"явився сніг. Починається Хальштатське озеро (Hallstätter See)
hallstatter_see_austria

Станція Хальштат знаходиться на протилежному від міста березі. Для того щоб дістатись міста треба скористатись паромом, який чітко підв"язаний під всі поїзди. Але ми не були впевнені чи ходить паром взимку, тому вирішили скористатись автобосум з наступної залізничної станції Obertraun. З +10 ми приїхали в -2). Я вдягнув на себе всі речі які брав на всяк випадок)
obertraun_austria

Протестаньский дім молитви найстаріша  будівля Обертрауна. Збудований він в 1774 році:
obertraun_austria_Evangelisches_Bethaus

Якась капличка:
obertraun_austria

На задньому плані вокзал:
obertraun_austria_bahnhof

На фотографіях здається, що вже вечір, але це не так. Насправді ми тут були десь між 13-14 годиною дня, але сонце вже сховалось за горами.

На останок фотка з Traunkirchen, вже коли повертались назад в Лінці:
traunkirchen
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:24 am
Powered by Dreamwidth Studios