demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
В невеличкому селі Приозерне Рогатинського району Івано-Франківської області нас цікавить палац. Цей палац не так вже просто знайти в селі, оскільки він оточений парком і в’їзд до парку досить не примітний. Тому ми вирішили розпитати місцевий люд. Місцевий люд нас спочатку прийняв за власників маєтку))) Оскільки нових власників ніхто ніколи не бачив і знайти їх не можуть.

priozerne_palats_ reyiv

Палац був побудований в 1882 році на кошти сім’ї Реїв. Будівництва керували дружина графа Рея, Вільгелміна. Ця шляхетна пані успадкувала від свого прадіда Юзефа Яблунського, галицького підканцлера, старий маєток в Приозерне. Його розбирали паралельно з будівництвом нового:
priozerne_palats_ reyiv

Маєток оточують здоровенні бур"яни по пояс) Зробити нормальну фотографію не реально....та й в бур"яни заходити не дуже хочеться, раптом там якийсь сюрприз.
priozerne_palats_ reyiv

За часів радянської влади  тут був свинарник, психіатрична лікарня, студентський гуртожиток:
priozerne_palats_ reyiv

З 2005 року маєтком володіла УПЦ Київського патріархату, яка продала  за 350 тисяч гривень палац і парк невідому кому :)
priozerne_palats_ reyiv

Зовсім поруч (17 км) в Ходорові на території місцевої лікарні знаходиться ще один невеличкий маєток.
hodoriv_palats_lyubomirskih

Збудований він князем Євгеном Любомирський в 1933:
hodoriv_palats_lyubomirskih

До 1915 року тут стояв інший палац, власником якого був барон Казім де Во. Але в 1915 році його успішно спалили російські війська:
hodoriv_palats_lyubomirskih

Кооридинати палацу в Приозерному: 49°25′13″N 24°27′19.8″E . З траси М-12 через село Помнята рухаємось в сторону Приозерого. Пропускаємо поворот в саме село і через  сто метрів праворуч можно побачити дорогу яка веде в парк. Там палац)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:25 am
Powered by Dreamwidth Studios