Gradara

Mar. 2nd, 2017 06:44 pm
demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos

Градара це дуже затишне італійське містечко майже біля моря в регіоні Марке, в провінції Песаро-Урбіно. Нас цікавить тут лише його центральна частина. Одразу ж біля входу в центр міста є каса, де можна купити квиток, щоб забратись на мури. А на мурах ось таке:

Я і мій друг, голуб, трішки збожеволіли від такої краси:


Будівницто фортеці почалось ще в XII cтолітті. Будували її П"єтро та Рідольфо дель Гріфо.


В 1299 році Градарой почав володіти Джованні Малатеста де Верруккіо. Сім’я Малатеста володіла замком два століття, аж до 1463 роки, коли з другої спроби фортецю захопив Франціско Сфорца. Ніби-то захисники фортеці здались, після того як Церква піддала місто анафемі. Справо в тому що Сигізмнудо Малесто був відлучений від церкви через підозру у вбивстві своїх  двох дружин:


В 1494 році фортеця пережила євроремонт, оскільки власник, Джованні Сфорца, вирішив очарувати свою нову дружину. Хоча це лише версія...але євроремонт не приніс щастя молодим. Через три роки Папа Римський анулював цей шлюб

На задньому плані сама фортеця:


Блукаємо вуличкою Градари, тут їх всього декілька:


В 1920 році інженер Беллуно купує це місто і починає його реставрацію. Завдяки йому місто зараз просто цукерочка. Фортеця:


Вхід в фортецю коштує шість євро. Внутрішнє подвір"я:


В середині - музей. Є там, наприклад, старі меблі:


Фреска кінця XV cтоліття:


Ніякого оглядового майданичику в фортеці немає. Це мене дуже здивувало. Хоча й біля фортеці краєвиди гарні:


Головна вуличка старого міста - бари і сувенірні магазини:


Перша ліня оборонного муру, по ньому ми ходили спочатку:


Адріатичне море:


Головний вхід:


З іншої сторони:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:26 am
Powered by Dreamwidth Studios