demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Тут в мене жорсктй диск накрився з усіма моїми фотографіями з подорожей і від "самогубства" мене врятував інший жорсткий диск, на який я завбачливо скопіював все. Але ця трьохтерабайтна бандура в повсякденному користуванні не дуже зручна, тому вирішив купити новий більш компактний. Вирішив купувати на Амазоні в якомусь магазині. Магазин виявився голандським. Приходить значить мені посилка, а там таке:
Прислали мені зовсім інший диск з поясненням, що інтернет-магазин піклується про мої данні і не хоче щоб я їх загубив. Замовленний мною диск тутфта повна, тому що на нього були скарги, а вони мені висилають крутий з гарантією на п"ять років. ЩО ЗАНАФІГ????!!!  Мали б подзвонити чи листа написати з питанням про інший жорсткий диск. Я в шоці і дуже злий! Судячи з того, що в листі не вказана замовленна мною марка, маю здогадку, що  такі папірці багато кому розсилають, з намаганням впарити щось інше.

Подивився я на цей "крутий" диск..є негативні відгуки про USB  роз"єм. Буду повертати...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:30 am
Powered by Dreamwidth Studios