demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos

Старий Розділ це селище в Миколаївському районі Львівської області. Головною туристочної принадою Старого Розділу це палац Живуських-Лянцкоросньких. Знаходить в величезному парку.

При вході написано що парк і палац в приватній власності, що є злий пес, але це не правда. Ні собаки, ні власник вже давного ніхто не бачив))) Перший палац на цьому місті був збудований в 1740 році родиною Жевуських, а в 1874 палац перейшов до Лянцкоронських. Вони збудували новий палац. Новий палац мав 60 кімнат, водогін і електроосвітлення, інтернет.
Zhevuskykh_Liantskoronskykh_palats_staryi_rozdil

За радянських часів тут фунцкіонував санаторій "Розділ, філіал моршинського санаторію
Zhevuskykh_Liantskoronskykh_palats_staryi_rozdil


В 2004 році палац купило ТОВ " Мережа відпочинку", а в 2005 ще й шість гектарів парку взяли в оренду на 49 років. Після набуття прав власності "товарищи" власники почали знімати фрески в палаці і вивозити бог знає куди. Кажуть що  фігура Матері Божої з палацу стояла в маєтку Пшонки))) :)
Zhevuskykh_Liantskoronskykh_palats_staryi_rozdil

Зовсім не страшно :)
Zhevuskykh_Liantskoronskykh_palats_staryi_rozdil

З 2012 року місцева громада боролась за те, щоб палац повернули у державну власність, адже з палацом ніхто нічого не робив і він тихенічко собі занепадав. І ось через п’ять років, в лютому 2017, Верховний суд України вирішив повернути палац у державну власність:
Zhevuskykh_Liantskoronskykh_palats_staryi_rozdil

Сподіваюсь цей "хеппі енд" дасть поштовх до відновлення палацу, хоча, чесно кажучи, я сумніваюсь(

Ще одна туристична принада селища - Костел Божої Матері Святого Скапулярія. Храм був збудовований в далекому 1648 році і був частиною монастиря:
staryi_rozdil

В 1780 році австрійська влада планувала закрити монастир, але тут оперативно створили шпиталь для  тяжко хворих, який ніхто закривати не захотів. За радянських часів в монастирі розташовувалась лікарня, а в костелі клуб. Зараз костел розташований на теорії інтернату для дітей з вадами розвитку
sctaryi_rozdil

Стара споруда біля костелу:
staryi_rozdil

Знайдіть десять відмінностей між будиночками))
staryi_rozdil

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:23 am
Powered by Dreamwidth Studios