Bensheim

Feb. 9th, 2017 05:24 pm
demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Бенсхайм місто в Німеччині, в федеральній землі Хессен, в окрузі Дармштад, в районі Бергштрассе ( Гірська вулиця). Довго, але інформативно) Населення щось близько 35-ти тисяч.

Мабуть основною пам’яткою міста є башта Rinnentorturm. Збудована вона десь між XIII-XIV століттям, разом з баштою тут були мури та інші обороні штуки. Вже у XVIII місцеві змінили русло річки, у зв’язку з цим мури були зруйновані, а в 1885 році ворота, до якої відносилась ця башта, були демонтовані, через те що вони заважали трафіку в місті.
bensheim_rinnenturm

Ще живі ворота до 1885 року:
bensheim_fluss_lauter

Ось і сама річка Лаутер, як ще чотири століття назад мости своїми водами руйнували)


В 1945 році америкоси добряче роздовбали з літаків центр міста. Але все ж таки, щось да зберіглось чи це відбудови, Бог його знає:


Традиційна картина для недільних німецьких вулиць ( магазини всі закриті)


Краса:


Площа Ринок:


Дуже мило:


Ці будиночки ( чи один з них) був побудований в 1579 році і тут був гостьових двір " У чорного ведмедя", а з 1679 року тут  розміщувались винні погреби.
Amtskellerei_Bensheim

ЛІкарняний фонтан/джерело ( Hospitalbrunnen) розташований в самому центрі міста. Про функціонування джерела на цьому місці відомо ще з XV cтоліття:
https://lh3.googleusercontent.com/vxkC1_N04yPoWLa10SPTj5vltKlteZH2x4KpkRQGQutrWEHIyZTGSZlHkx0qUJjFCFhPVzdQ-wGpRrxgCmEockbTc-sORrhIGF5TIyfsRdZJr5fKWco65Bw7dXrNr7aY_lelv4IEwZQDThMPcc2cCmH0BcoQ0Dbe4fv1XCANVagCcJY51QaIF5C8SE9wdXIWJQjdqgD1rS-u_aLY_GtmCzTswGuEL08_nEQe7nej11QgdwkfPkjpSKui-Gt4dGSq3PbCuk75YlK9vny_CsNnttS2wd2-k6cRR9tmbUwSJNxU6V-dvqC-uG_SNxbgxGp7tAS1L9PIp9erU9QqP8YEj3wzNu1tMKgI2q6635wZxJFok9WElraCyGBebD8K-M5Y3sCGg4iYm7OnEoQ7Vu_FIjoNfD1lyDC-qtui1bsAHQm3Xw2f1a6ItEHYR5aJfyxblzkIT7zBzlxY8823YoSm4RNaI6ctJnq_79Lfa17pO1ibsZfZpCF11QFQ7dc0gx2R1BmO1GIXZKEp8DeC4i0jay3GBb7SjFWyvX7DkBNghEj-zOmton8gzsWAHnz3lT_afJHSsNUdEX4CJCQUx5v6hYN8-krPk0i1RufLitWC2WcvgzFuMcZj=w1000-h667-no

Середній міст ( Mittelbrücke) був побудований в 1733 році, на місці старого дерев"яного, що був знищений повінню.
Mittelbrücke_Bensheim

Червона вежа (Roter Turm) було збудована десь в другий половині XIII століття і була частиною східних укріплень міста. В XIX столітті тут була в’язниця, а потім вона використовувалась як водонапірна вежа:


Біля червоної башти:


Майже останнє фото в місті і бігом на вокзал, бо електричка лише раз в годину :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:30 am
Powered by Dreamwidth Studios