demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Музей транспорту Франкфурту знаходиться в районі Шванхайм (Schwanheim). Дістатись сюди можна з головного залізничного вокзалу трамваєм номер 12.


Музей розташований в здоровому ангарі і більшість експонатів це трамваї.
Перший експонат це  вагон який чіплявся до коняк. Коняк в Франкфурті почали мучати з 1872 році, саме тоді в місті запустили першу конку:
Frankfurt_Transport_Museum_pferdebahnwagen

В 1884 році в Франкфурті почала функціонувати перша в Німеччині електрифікована трамвайна лінія.  По ній катались такі вагони ( сидячі -12, стоячі - 15)
Frankfurt_Transport_Museum

R-Triebwagen використовувався з 1908-1949 рік! Максимальна швидкість - 40 км. Штовхаються - 25, мучають дупу на твердій лавці-18:
Frankfurt_Transport_Museum_r_triebwagen
Всього в Франкфурті функціонує 10 ліній трамваю з 136 зупинками.  С-Triebwagen  ( 1913-1960-ті роки). Максимальна швидкість 50 км. Дивлять у вікно - 18, тримаються за поручень - 27:
Frankfurt_Transport_Museum_Frankfurt_Transport_Museum_c_triebwagen


Всіма трамваями і метро в  Франкурті керує компанія VGF (Verkehrsgesellschaft Frankfurt) ( Транспортна компанія Франкфурта). В 2013 році на трамваях було перевезено 52 млн чоловік :. Н-Triebwagen (1939-1972), Максимальна шивдкість 50 км. 22 - дають ногами відпочити, 35 - ненавидять їх:
Frankfurt_Transport_Museum_h_triebwagen-

Красатень. Надпис  - "Зупинка міського трамваю":


Трішки автобусів...хоча це тролейбус. Побудований в 1963 році. Насолоджується поїздкою - 46, мучаються - 53. Возив людей аж до 1984 року:
Frankfurt_Transport_Museum_Büssing_ludewig_kippe_r

Які ж вони класні:


Автобус "Гармошка" з 1963 року:


Між автобусами і трамваями така от класна штука у вигляді приблизної карти місцевості навколо Франкфурта:
Frankfurt_Transport_Museum

Гарна іграшка, я дуже довго  грався:


Для дітей теж куточок є . Я б таке теж розфарбував )
Frankfurt_Transport_Museum

Ціни  на сувенірку:
Frankfurt_Transport_Museum

На другому поверсі теж  багато чого цікавого. Таблички з трамваїв:


Одяг кондкуторів і водіїв з ріних часів:
Frankfurt_Transport_Museum

Цінні експонати :)


Колекція "штук" які тримають трамвайні дроти:
Frankfurt_Transport_Museum

Класна штука для сортування дріб"язку:
Frankfurt_Transport_Museum


Франу Ірена працює водієм травмаю і заробляє добре. Ви також можете багато заробляти, працюючи водієм трамваю чи автобуса:
Frankfurt_Transport_Museum

Здавалось би все, але це не все. Як виявилось кожні одну/дві/три ( не пам"ятаю) години тут проходить безкоштовна екскурсія ще в один ангар:
Frankfurt_Transport_Museum

Зустрічає нас старенький прибиральник снігу і всякого іншого непотребу. Використовувався з 1930 по 1962 року:
Frankfurt_Transport_Museum_Schneepflug

Екскурсія звичайно цікава, навіть в середину трамваїв заходили, але я нічого не зрозумів)). Ka-Beiwagen (1953-1980). Спритних людей - 22, тормози - 63. Максимальна швидкість засекречена:))
Frankfurt_Transport_Museum

Ну і крім трамваїв VGF також керує метро в місті Франкфурт, але це скоріше можна назвати підземним трамваєм, оскільки  на багатьох лініях використовують звичайні трамвайні вагони. На 2013 рік у Франкфурті  було дев’ять підземних ліній і 86 зупинок. U-bahn за цей рік перевіз 113 млн пасажирів. Старий U1 Triebwagen (1968-1976). Максимальна швидкість - 80 км.  Дивляться в темноту - 64, стоячи мучаються в темноті -162

Музей працює лише по неділям і офіційним святам землі Хессен. Вартість квитка для дорослого - 3 гривні.Сайт
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:20 am
Powered by Dreamwidth Studios